Keurmerken & Certificeringen

Betekenis en oorsprong

Keurmerken & Certificeringen

Betekenis en oorsprong

KEURMERKEN & CERTIFICERINGEN

Er zijn steeds meer voorschriften die in acht moeten worden genomen. 
Niet-naleving kan ernstige problemen veroorzaken. Het is daarom essentieel om de betreffende normen en richtlijnen te kennen en na te leven. Hieronder hebben we de belangrijkste richtlijnen en normen samengevat.

De EMICODE

Mensen brengen steeds meer tijd door in gebouwen en interieurs.  Hierdoor wordt het belang van de binnenluchtkwaliteit en de uitstoot van verwerkte materialen steeds groter. Alleen al de ingrediënten van de installatiematerialen zijn bepalend voor een gezonde binnenlucht. Iedereen die op zoek is naar de best mogelijke bescherming moet producten gebruiken die zijn bekroond met de EMICODE.

De EMICODE werd in 1997 door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) geïntroduceerd en classificeert sindsdien producten op basis van hun emissiegedrag. Tot op heden heeft het zich ontwikkeld tot een internationale en productgroepoverschrijdende kwaliteitsstandaard en bevordert het, niet in de laatste plaats, de continue verdere ontwikkeling van de producten. De producten die met de EMICODE zijn bekroond, zijn daarom oplosmiddelvrij en zeer emissiearm.

Het zegel

Om het EMICODE®-keurmerk te verkrijgen, moeten fabrikanten hun producten aan uitgebreide tests door erkende instituten onderwerpen. Op basis van wetenschappelijk vastgestelde meetgegevens worden de producten ingedeeld in verschillende emissiecategorieën.

De EMICODE is verdeeld op basis van de strikt gedefinieerde GEV-testmethode (emissietestkamer) en de
GEV-classificatiecriteria in de volgende 3 emissieklassen:

EMICODE EC 1 PLUS: Premiumklasse - producten bereiken de hoogste grenswaarden met een strengere beoordeling dan EC 1
EMICODE EC 1: Standaardklasse - Zeer lage emissie en voldoet aan de hoogste milieu- en gezondheidseisen
EMICODE EC 2: Basiseis - Lage emissie en voldoen aan de basiseisen voor het verkrijgen van een keurmerk

Übersicht der 3 verfügbaren EMICODE´s
EcoTec Label

Codex EcoTec

Lage emissies over de hele linie

Gezondheid en welzijn zijn fundamentele voorwaarden voor een hoge kwaliteit van leven. Een aangename ventilatie en lucht binnen je eigen vier muren is hiervoor van groot belang. codex heeft dit onderwerp opgepakt en een bijzonder emissiearme productlijn op de markt gebracht: ecoTec. De producten in dit assortiment zijn allemaal getest en gecertificeerd volgens de hoge eisen van de GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (Vereniging voor Emissie Gecontroleerde Installatiematerialen, Lijmen en Bouwproducten). Van de primer tot de lijm en de voegmaterialen, de nieuwe ecoTec-productlijn is bijzonder milieuvriendelijk.

Voel je gewoon goed met codex ecoTec.

Echte tegelzetters hebben hoogwaardige tegelproducten nodig. Als een van de weinige fabrikanten van bouwchemicaliën in de tegel- en natuursteensector biedt codex een compleet systeem met gecertificeerde EC 1 PLUS-producten. Met de producten uit het ecoTec-assortiment kan 90% van al het tegelwerk worden uitgevoerd. Dit betekent dat je volledig kunt voldoen aan de steeds toenemende vraag naar het gebruik van ecologische en emissiearme producten.

ecoTec-kwaliteitsproducten

De belangrijkste producten in het codex ecoTec-assortiment zijn:

Flexmörtel-Raute

Flexibele Mortelrichtlijn

Volgens de flexibele mortelrichtlijn (ook wel flexibele mortelruit genoemd) wordt een product als flexibel beschouwd als het voldoet aan de C2-criteria van DIN EN 12004 en ten minste aan de S1-criteria van DIN EN 12002.
Dit betekent dat een product een kleefkracht van ≥ 1,0 N/mm² moet bereiken voor alle soorten opslag en dat ook een doorbuiging van ≥ 2,5 mm moet worden gemeten. Als zelfs een afbuiging van > 5mm, wordt voldaan aan de dubbele eisen van de flexibele mortelrichtlijn.

Flexmortel wordt gekenmerkt door het feit dat het door zijn eigenschappen een beperkte vervorming van de ondergrond mogelijk maakt en dit kan compenseren. Als verwacht kan worden dat de ondergrond zal vervormen tot een berekenbare waarde, is het gebruik van een flexibele mortel zelfs aan te bevelen, omdat op deze manier schade kan worden voorkomen. Als een aanzienlijke vervorming van de ondergrond te verwachten is, kan het nodig zijn om de bekleding extra te ontkoppelen.

CE-Kennzeichen

CE-markering

Bouwproducten met het CE-keurmerk zijn getest door een erkend testinstituut, zijn veilig en voldoen aan de eisen van de Europese normen. Zo zijn tegellijmmortels gestandaardiseerd volgens EN 12004. Ze zijn voorzien van het CE-teken op de verpakking met de aangegeven prestaties van het product. Elk product dat CE-gemarkeerd is op de verpakking heeft een uniek productgerelateerd nummer in het CE-blok met de aangegeven prestaties van het product. De prestatieverklaring vermeldt de essentiële technische kenmerken van het product.

De prestatieverklaringen zijn productgerelateerd en kunnen worden bekeken op de desbetreffende productpagina.

U-markering

De Ü-markering

Het conformiteitsmerkteken (afgekort tot Ü-teken) geeft de bruikbaarheid van een bouwproduct in Duitsland aan. Het Ü-merk bewijst dat het betreffende product voldoet aan de nationale bouwkundige eisen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) voor het bewijs van bepaalde producteigenschappen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vloer- of parketlijmen, waarvoor in Duitsland al ca. 5 jaar een toelatingseis geldt als deze producten in recreatieruimtes moeten worden verwerkt. In het geval van lijmen wordt de goedkeuring verleend als bepaalde voorschriften met betrekking tot het emissiegedrag zijn aangetoond door middel van een passende emissietest.

De jarenlange praktijk van het DIBT (Duits Instituut voor Bouwtechniek) om producten die al het CE-keurmerk dragen, zoals bij vloerbedekkingen en parket, aanvullend te reguleren, is daarentegen niet meer toegestaan. Met het arrest C-100/13 van het Europees Hof van Justitie (EHJ) van 16 oktober 2014 zijn dergelijke nationale aanvullende eisen voor Europese geharmoniseerde (CE-gemarkeerde) bouwproducten niet langer toegestaan. De Ü-markeringsverplichting voor dergelijke producten is daarom sinds 16.10.2016 niet meer van toepassing.

Logo der deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.)

De DGNB

De Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB e.V.) kent het keurmerk voor duurzaam bouwen in het kader van duurzaam bouwen toe. De DGNB heeft een systeem voor de certificering van gebouwen ontwikkeld dat gebouwen uitgebreid beoordeelt. Het beoordeelt de ecologische, sociaal-culturele en economische aspecten van een gebouw. In vergelijking met andere systemen voor de certificering van gebouwen (LEED, BREEAM) houdt het keurmerk van de DGNB zich zeer intensief bezig met de economische aspecten van een gebouw. Gebouwen kunnen worden bekroond met DGNB platina, goud en zilver, afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten.

Om in DGNB-bouwprojecten te kunnen worden toegepast, dienen de bouwproducten aan bepaalde criteria voldoen. In het geval van de DGNB is de invloed van de producten op de binnenluchtkwaliteit van groot belang. De te gebruiken producten kunnen daartoe vier verschillende kwaliteitsniveaus bereiken, waarbij 1 het laagste en 4 het beste kwaliteitsniveau is. Bovendien maakt het DGNB-systeem een ecologische balans op voor het hele gebouw. EPD's spelen hier een rol. 

Naar de DGNB Homepagina

LEED Logo

LEED-certificaat

LEED is een Amerikaans certificatiesysteem voor gebouwen dat internationaal wordt gebruikt. LEED staat voor "Leadership in Energy and Environmental Design".  Het beoordelingssysteem stelt normen voor ecologisch en sociaal-cultureel efficiënte gebouwen.

Bouwproducten moeten voldoen aan bepaalde eisen voor het VOS-gehalte en, sinds de laatste herziening van het LEED-systeem, ook voor de kwaliteit van de binnenlucht. Er zijn ook eisen met betrekking tot de herkomst en de recyclage-inhoud van de gebruikte materialen.

Producten die met de knop "LEED-bijdrage product" op de verpakking of in het productinformatieblad zijn gemarkeerd, voldoen aan de VOS- en binnenluchtvereisten van LEED en zijn daarom ook bij uitstek geschikt voor LEED-bouwprojecten.

De BREEAM-certificering

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een certificatiesysteem voor gebouwen dat oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk komt, maar dat inmiddels in veel landen is ingevoerd. Het beoordelingssysteem biedt een uitgebreide beschouwing van de ecologische en sociaal-culturele aspecten van de duurzaamheid van gebouwen. Gebouwen kunnen voldoen aan de BREEAM-criteria "voldaan, goed, zeer goed, uitstekend en uitstekend".

BREEAM stelt ook eisen aan producten die voornamelijk betrekking hebben op de binnenluchtkwaliteit. Bovendien zijn bepaalde stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid uitgesloten van gebruik in BREEAM-bouwprojecten.

De GISCODE

GISCODE is een Duits classificatiesysteem voor bouwproducten. GISCODE groepeert producten van een specifieke groep materialen (momenteel primers, vloer- en parketlijmen, epoxyharsen en cementproducten) die een gelijkaardig gezondheidsrisico vormen voor de gebruiker. Dit maakt een eenvoudige en snelle selectie van de beschermende maatregelen die nodig zijn voor het betreffende product mogelijk. GISCODE wordt gezamenlijk gesponsord door BG Bau en de relevante industriële en handelsverenigingen. Ondanks de algemene lage etiketteringsinspanning krijgt de gebruiker een hoge mate van veiligheid.

De fabrikant is verantwoordelijk voor de etikettering op de veiligheidsinformatiebladen, de productcontainers en de technische informatiebladen.

Veel voorkomende Giscodes zijn bijvoorbeeld:

  • Giscode D1 Oplosmiddelvrije dispersie-installatiematerialen 
  • Giscode RE1 epoxyhars producten, oplosmiddelvrij, sensibiliserend 
  • Giscode ZP1 Producten op basis van cement, laag chromaatgehalte 
Steuerrad Logo

Das Steuerrad ist das EU-weit gültige Konformitätszeichen, das dem jeweiligen Produkt die Eignung zur Schiffsausrüstung bestätigt. Voraussetzung ist das Bestehen einer definierten Brandprüfung des Produkts (EG-Baumusterprüfung → Modul B) sowie die regelmäßige Überwachung der Qualitäts­sicherungs­verfahren am Produktionsstandort durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle (→ Modul D) Träger des Steuerrads ist IMO, International Maritime Organisation, eine Unterorganisation der UNO.

Französisches VOC-Logo

Het Franse VOC-logo

In Frankrijk moeten bouwproducten sinds januari 2012 worden geclassificeerd op basis van hun emissies en worden gelabeld met een van de emissieklassen A+, A, B of C, waarbij A+ staat voor de beste en C voor de slechtste emissieklasse. De etiketteringsplicht geldt voor alle bouwproducten die permanent binnenshuis worden gebruikt. De fabrikant deelt zijn product in een van de vier emissieklassen in op basis van een gedefinieerde productemissietest.

Finnisches M1-Label

Das M1-Label für besonders emissionsarme Produkte wird von der Building Information Foundation RTS (Helsinki, Finnland) vergeben und ist vor allem im skandinavischen Raum weit verbreitet. Auch für dieses Emissionszeichen ist eine Emissionsprüfung durchzuführen, anders jedoch als bei den meisten Emissionsprüfungen wird das Produkt hier zusätzlich noch einer Geruchsprüfung unterzogen.

DGNB-Navigator Label

Um das Planen nachhaltiger Gebäude zu erleichtern, hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen den DGNB-Navigator entwickelt. Die kostenlose Online-Datenbank stellt die erforderlichen Informationen über nachhaltige Bauprodukte gebündelt bereit. Ohne großen Rechercheaufwand liefern die hinterlegten Daten zu diesen Verlegewerkstoffen Architekten und Planern umfassende Informationen, die passend zu den rund 50 DGNB-Kriterien aufbereitet wurden. Produkte, die über eine vollständige Ökobilanz verfügen, sind zusätzlich mit dem DGNB-Navigator-Label ausgezeichnet. Wird der Registrierungscode, der sich auf dem Navigator-Label befindet, auf der Startseite des DGNB-Navigators eingegeben, gelangt man direkt zur Produktseite.

Zur Homepage des DGNB-Navigators

EPD Logo

EPD - Milieuproductverklaring

Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn documenten die worden geverifieerd door een onafhankelijke derde partij die verklaringen aflegt over de milieu-impact van een product over zijn hele levenscyclus. Ze bevatten ook informatie over onder andere het emissie- en brandgedrag. Het Instituut voor Bouw en Milieu (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) levert het symbool.

Hier vind je meer informatie over het EPD.

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw